Frykter svekket politi

Rådmannen i Hå frykter svekket polititjeneste i lokalområdene dersom lensmannskontorene i Klepp, Time og Hå slås sammen til en driftsenhet med hovedbase på Bryne, slik politimesteren i Rogaland anbefaler.