Ingeborg + Sven = sant som jern

Ingeborg og Sven har vore sant i over 70 år. For å kunna feira jernbryllaup krevst det eit langt liv, mykje kjærleik, stort mot og sterk vilje.