Hogger lover å rydde

Overingeniør Thore Pedersen hos fylkesmannen i Vest-Agder har befart vrakoppstillingsplassen til Strømsvåg Transport AS på Sira.