Flere humper skal dempe farten

I Avaldsnesgata vil du bli nødt til å redusere farten betydelig for å forsere nylagte bussputer på tre steder.