- Bomringen har økt biltrafikken

— Trafikken over Malmheim har ikke vokst som følge av bomringen, mener Vegvesenet. - Vår erfaring er motsatt, sier bydelslederen.