Nytt rådhus i sentrum dyrest

Om lag 110 millioner kroner vil det koste kommunen å bygge nytt rådhus i Vågen eller på Posthus-tomta i sentrum. Sandnes-politikerne må ta et veivalg.