Kommunen lar vernet låve ramle sammen

Eierne av verneverdige hus på Lagårdsveien trues med dagbøter fra Stavanger kommune. Selv har kommunen latt en vernet låve forfalle i fred.