Foreslår oppvarmet middag til de eldre

Beboerne ved sykehjemmene i Stavanger skal få oppvarmet mat utenfra, foreslår rådmannen. Hensikten er å redusere kostnadene med 6,4 millioner kroner i året.