Hotel Atlantic var bortreist på dagen

Åpningsmiddagen fant sted 13. mai 1952, men «byens storstue» harvalgt å utsette årets jubileum til høsten.