Oktoberfeiring fredag - ølfestivalen utsatt

Oktober er festivaltid i Tyskland. Megleren Øl & Vinstue svarer med ompamusikk og 15 utøvere i tyrolerantrekk. Gukkenheimer Kameraden er navnet på musikerne, som har sitt opphav litt lengre sør på Jæren. Langbord, tyske pølser og det som ellers måtte høre til, er også på plass.