Useriøst utspill

— Arne Norheim burde sette seg inn i bybaneutredningen og ikke bare skyte med skarpt, sier Gottfried Heinzerling, forskningssjef ved Rogalandsforskning og sekretær for bybaneutredningen.