Krever full stans av gassprosjektet

— Lyse jobber som aldri før med gassrøret sitt for å legge press påForurensningstilsynet, hevder miljøbevegelsen som kreverøyeblikkelig stans i arbeidene.