Sjefå med mye jentunge i seg

Hun liker å være litt jentunge i det meste hun foretar seg, menuten å vise sine rampete sider — hvis hun har noen.