Ingen blir oppsagt, noen må bytte skole

Hver enkelt lærer skal undervise én time ekstra i uken. Det betyr at Sandnes har bruk for 35 færre lærere når skolen starter i august. Ingen blir sagt opp.