Klagebehandlingen i NSB tar to måneder

Klagene hoper seg opp hos NSB. Selskapet beklager at de nå bruker to måneder på å behandle en reklamasjon.