Karmøy kan mista 1400 jobbar

Dersom den eldste delen av aluminiumsverket til Hydro på Karmøy(Søderberg-verket) raskt blir stengt ned på grunn av dårleg lønsemdog nye strengare miljøkrav, kan Karmøy mista nær 1400arbeidsplassar.