Asylsøkere på plass i lokalsamfunnet

Ordningen med å plassere asylsøkere i private boliger på Ålgård har fungert veldig bra. Det mener direktør for Hero Mottak og Kompetanse, Ahmed Bozgil.