NVE vinner i Rogaland

Fylkespolitikerne går vekk fra vernegruppas alternativ og vil støtte NVE-forslaget om tilnærmet full utbygging av Sauda-prosjektet. Det gleder ordføreren i Sauda.