Sandnes bruker minst til omsorg

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) brukte Sandnes kommune i 2001over 2000 kroner mindre enn nabokommunen Stavanger i nettodriftsutgifter per innbygger på pleie— og omsorgstjenester.