Deler av Skaarlia mister busstilbudet

Flere av beboerne på toppen av Skaarlia har fått 500-600 meterlengre vei til busstoppet etter at rutetraseen ble lagt om mandag.Tross protester vil ikke Rogaland Kollektivtrafikk endre ruten førtil sommeren.