Kitty Janzon

— Altså, jeg kunne ikke tenke meg å bare sitte stille heller. KittyJanzon står ikke akkurat i fare for å mistenkes for denslags. I 32år har hun vært sentral i arbeidet med å holde i gang Eldresenteretsom nå ligger i Gamle Stavanger.