Aker Kværner-sjef sa opp

Kåre Hansen slutter som administrerende direktør i Aker KværnerEgersund.