Glad for utsettelse for nynorsk-elever på Riska

Etter forslag fra utvalgsleder Sverre Hetland, utsatte opplæringsutvalget saken om flytting av nynorskelevene i Riska. Han mente at foreldre og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) burde både høres og informeres bedre først. Det var hele utvalget enig i. — Jeg er glad for at saken er utsatt, så slipper vi panikkartet skifte av målform seks måneder før skolestart. Jeg håper foreldrene denne gangen kan samle seg om skolen og ikke om målform, sier leder av FAU ved Hommersåk skole, Odny Lerum.