Sandnes på fattigtoppen

Knapt noen kommuner i hele landet har en så stor andel unge under 18 år som Sandnes. Men prisen å betale er høy: Store utgifter og lave inntekter skaper kommunal fattigdom.