- Høyre-folk med tyngde skyves ut

Stavanger Høyre rekrutterer fra et stadig snevrere miljø. Partiet satser på de unge og ekspansive, på bekostning av folk med erfaring og tyngde, mener Helge Bie.