Sandnesbøker til hele landet

I fjor hev de seg ut på dypt vann og lanserte «Barne— hageboken». De lærte å svømme: Boken trykkes i år i 100.000 eksemplarer.