Vil ha flere unge på konserter

Vi må få flere unge til å gå på konsertene, sier Torleiv Tengs-Pedersen.