Politisk loftsrydding i Stavanger

Formannskapet i Stavanger vil utrede den politiske organiseringen. Det kan bety slutten på 165 år med formannskap og sterke rådmenn.