Skal bli en topp moderne skole

Nytt grisehus, redskapshus og stall skal øke undervisningskvaliteten på Øksnevad videregående skole ytterligere. Tirsdag sa fylkestinget enstemmig ja til utbyggingen.