Operasjonsturer til Sverige avlyst

Ingen pasienter fra Rogaland skal heretter sendes til Dalslandsykehus i Bäckefors i Sverige. Sist uke kom 5 av 12 pasienter hjemmed infeksjoner etter operasjon der.