Muslimenes frontfigur fra Stavanger

Rogalendingen Mohammad Hamdan er nyvalgt leder for 70.000 muslimer i Norge. Og han skal lede dem fra Stavanger.