Brannkorpset på Ålgård mister piffen

De 16 brannmennene på Ålgård er frustrerte og i ferd med å miste motivasjonen.