Sterke meninger om skolestatistikk

Bergeland videregående skole er dårligst i Sør-Rogaland, i følgenylig offentligjort statistikk, mens St Olav er best. Det er deltemeninger, både om statistikken og om den burde vært offentligjort.