Vatn gjødsler seg selv

KLEPP/TIME: Beregningene fra Rogalandsforskning anslår at de årlige tilførslene av fosfor til de 11 jærvassdragene er redusert med 4,7 tonn fra 1998 til 2002. Tilsvarende tall for nitrogen er en nedgang på 185 tonn.