Spenstig satsing

Mens barn og unge blir salderingsposter i mange andre kommuner, går Rennesøy motsatt vei.