- Markagrense er mistillit

Bønder rundt Melshei oppfatter ordningen med markagrense som enprovokasjon. De frykter at båndleggingen vil gjøre det vanskelig åvidereutvikle gardene.