- Vil ikke ha en skitten skole

Renholdet på Riska ungdomsskole er for dårlig utført, mener rektorKåre Inge Olsen. Nå vil han at kommunen reforhandler eller oppheveranbudet med Stavanger Byggdrift KF.