Sykkelsti kan bli utsett

Så seint som i juni sette politikerane i utval for byutvikling opp lista for kva for trafikksikringstiltak som skal prioriterast i åra framover.