Time mot underskudd i 2002

På fire måneder er Time kommunes avkastning på børsen halvert. Kommunen går mot underskudd for 2002.