Ikke båndtvang i hele kommunen

De fleste partigruppene var splittet, men det ble ikke politisk flertall for absolutt båndtvang i tettbygd strøk i Sandnes.