Time kutter åtte politikere

I ren bedriftsstyrestil foreslår ordfører Arnfinn Vigrestad (KrF) å kutte antall folkevalgte på lønningslista til Time kommune med åtte.