Ser på felles Jær-tjenester

Også de fire jærkommunene vil vurdere sammenslåing av kommunale tjenester. Storebrødrene i nord har modellen.