Nei til øl og vin på Kvadrat

Vi har vanskelig for å stå imot en skjenkebevilling, men slik jeg kjenner denne restauranten, strider bevilling mot regelverket, innrømmet Fremskrittspartiets Pål Morten Borgli motvillig.