Rv 44 blir litt dyrere

Nye riksvei 44 fra Stangeland til Skjæveland rykker nærmere. 21. mars skal politikerne i utvalg for byutvikling ta stilling til om den nye reguleringsplanen for firefeltsveien kan sendes ut på høring.