Må velge korps eller fotball

Ulf-Sandnes skal starte fotballskole for barn i alderen 6 til 12 år i vår. Mandag er foreslått som treningsdag. Denne dagen vil kollidere med skolekorpsene, som har fast øvingsdag hver mandag.