Storøy skal leia nytt helseføretak

SiR-direktør Inge Bjørn Storøy skal koordinera det vidare arbeidet med nytt helseføretak i Sør-Rogaland. Barnet har fått namnet Helse Stavanger HF.