Stemplet hemmelig

De folkevalgte i Stavanger, med ordføreren i spissen, blir orientert om mulige trusler mot byen. Beredskapssjef Torstein Nielsen har hemmeligstemplet saken.