«Halleluja pris Herren»

Det er bønneeksplosjon på Stokka. Unge som gamle lar seg villig rive med av bønnens kraft.