Brit Toril Håland

Nei, hun ble aldri hetende Valgine. Selv om Aftenbladet mente hunville hatt det navnet om hun var født annetsteds.