«Midlertidig» i over ett år

På Tasta sykehjem har flere brukere delt enmannsrom i over ett år.